Tietosuojaseloste

Päiväys: 13.4.2021

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä. Tämä sivu sisältää Tapahtumatuotanto Hillittömän henkilötietojen käsittelyä asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa käyttävän rekisterin selosteen.

1. Rekisterinpitäjä

Tapahtumatuotanto Hillitön
Y-tunnus: 3163997-4
Satukirjankatu 2 B3,
50970 Mikkeli

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Henna Huuhka
045 604 4878
henna@hilliton.fi

2. Rekisteröidyt

Tapahtumatuotanto Hillittömän asiakkaat, nettisivujen käyttäjät ja yhteydenottolomakkeen kautta yhteydenoton jättäneet.

3. Rekisterin nimi

Tapahtumatuotanto Hillittömän henkilötietojen käsittelyä asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa käyttävä rekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn laillinen käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden, tarjousten, tilausten ja toimeksiantojen hoitamiseksi, palveluiden kehittämisen, yhteydenottojen, laskutuksen, perinnän ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten on mahdollista rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella asiakassuhteen nojalla.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisterissä käytetään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot; kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue sekä työnantajayritystä koskevat tiedot
  • tiedot rekisterinpitäjältä ostetuista palveluista
  • nettisivujen kävijöiden IP-osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Tapahtumatuotanto Hillittömän ulkopuolelle.

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tapahtumatuotanto Hillitön voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Tapahtumatuotanto Hillitön varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi tilitoimisto, perintätoimisto tai viranomaistaho. Kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Tapahtumatuotanto Hillittömän toimeksiannosta.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan kahden vuoden välein. Verkkosivuston kävijöiden tietoja käsitellään kaksi vuotta.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tapahtumatuotanto Hillitön käyttää Google Drive:n -pilvipalveluja. Tällöin on todennäköistä, että henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella. Google LLC tietosuojaseloste, toimii EU–U.S. Privacy Shield -ohjelman puitteissa, joten tietojen siirto on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti laillista ja tietosuojan taso on varmistettu: EU–U.S. Privacy Shield -ohjelma. Google LLC salaa tiedot, olivat ne sen hallussa missä tahansa.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Sähköiset rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Paperilla olevat henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa.

12. Evästeet

Tapahtumatuotanto Hillitön käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookie”).

Evästeiden käyttö verkkosivuilla:
Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että käyttäjän selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät käyttäjän selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukiolon ajan. Tallennettavien evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivustovierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä verkkosivuillaan sekä tehdäkseen palvelustaan entistä käyttäjäystävällisempää, turvallisempaa ja sujuvampaa. Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan myös Google Analytics-verkkoanalyysipalvelua. Google Analyticsin kautta kerätyt evästeet tallentuvat kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin, jotka voivat sijaita Euroopan unionin alueen ulkopuolella.

Evästeiden käytön estäminen:
Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön, tämä voi vaikuttaa rekisterinpitäjän verkkosivuston toimivuuteen.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: henna@hilliton.fi.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Suoramarkkinointikielto:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Oikeus vaatia tietojen poistoa tai vastustaa tietojen käsittelyä:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen:
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai kirjanpitomateriaaleihin, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html